Boka ersättningsbil eller cykel

Villkor för ersättningsbil

 • Pris 200kr/ dygn
 • 20kr/mil inkl. bränsle
 • Självrisk reducering 125/ dygn
 • Tillåten körsträcka per dygn är begränsad till 15 mil 


Villkor för självriskreducering

 • Självrisken vid stöldskada eller annan skada orsakad av låntagaren är 7500:-  + moms.
 • Vid vald självriskreducering sänkes den till 2500:- + moms.
   

Andra villkor vid användning av våra ersättningsbilar

 • Det är inte tillåtet att ha husdjur eller röka i våra ersättningsbilar.

 • Ersättningsbilen lämnas åter i det skick den var när du tog ut den.

 • Om bilen är i behov av sanering pga av att du inte följt villkoren kommer du debiteras en saneringsavgift. 

 • Parkeringsböter som ej betalas av kund tager vi ut bötesbeloppet + 200:- + moms för handläggandet. 

 • Eventuell trängselskatt skall betalas vid återlämnandet. 

Fri lånecykel

Vi har flera lånecyklar som du kan låna gratis när din bil är på service eller annan reparation