BéOs & GDPR

Vi hämtar information om dig som vill köpa våra produkter och tjänster från transportstyrelsen samt från dig som kund. Du ska känna dig helt trygg med att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och med respekt. Vi har vidtagit och tillämpat de åtgärder som krävs för att uppfylla den nya dataskyddslagen och behandlingen av din integritet och dina personuppgifter.

Kontakta BéOs

Personuppgifter som behandlas:

I samband med din beställning av våra tjänster eller produkter hämtar vi uppgifter om dig som förnamn, efternamn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post, registreringsnummer och chassinummer. 

Tekniska uppgifter

Vid användning av vår webbsida och formulär, registreras tex. IP-adresser, webbläsare, klockslag och datum. Att utnyttja kontaktvägen via formulären på webbplatsen är frivilligt. Vi behöver samla in och hantera personuppgifterna för att kunna erbjuda dig våra produkter och tjänster.   

Hur lagras information?

Information gällande personuppgifter som inhämtats behandlas i våra CRM system och lagras så länge de uppfyller ett syfte eller avtal. 
 

Syfte och ändamål

Alla personuppgifter ska uppfylla ett syfte, dina personuppgifter behandlas hos oss för att bland annat 

  • Ge dig tillgång till våra produkter och tjänster
  • Sända relevant information till dig som tex. serviceinkallelser, produktåterkallelser, nyhetsutskick och kundundersökning.
  • För att kunna hålla kontakten med dig under avtalstiden.
  • Uppfylla tillämpning av andra lagar som bokföringslagen och kassalagen
  • För att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster. Direktmarknadsföring via digitala kanaler, epost och sms.

Utlämning till tredje part

Dina personuppgifter i vårt CRM system kan komma att delas med tredje part i form samarbetspartner och biltillverkare i syfte att uppfylla biltillverkarens villkor för service och garantivillkor. Du kan därmed kunna bli kontaktad genom centrala utskick gällande ditt fordon eller kundundersökning. 
Vi lämnar aldrig ut dina uppgifter till samarbetspartner eller biltillverkare utan att ett så kallat biträdesavtal har upprättats mellan bägge parter där vi gemensamt tar på oss ansvaret att följa och tillämpa lagen gällande personuppgifter. 
 

Om du vill göra ett registerutdrag och utnyttja rätten att bli glömd.

Vi hjälper dig gärna med ett registerutdrag och en gemensam genomgång av vilka i våra register dina personuppgifter finns med, vilket syfte de fyller och hur länge de kommer att lagras mot en administrativ avgift.
Du har självklart rätt att bli raderad ur våra register med uppgifter som inte fyller ett syfte eller som saknar laglig grund. 
 

Vid frågor gällande GDPR och hur dina personuppgifter behandlas och lagras, kontakta personuppgiftsansvarig Lina Blomkvist